De underscore

Soms wordt een programmaregel extreem lang.
Met een underscore, oftewel een onderstrepings karakter ( _ ), kun je de programmaregel afbreken en verdergaan op de volgende regel.
Een underscore mag je alleen direct na een komma plaatsen en werkt dus alleen bij instructies met komma's.

Normaal schrijf je het programma zo:

CONFIG INTRC_OSC_NOCLKOUT, WDT_OFF, PWRTE_ON, LVP_OFF, MCLRE_OFF 

PRINT 0, 1, 2, 3, 4
PRINT "Score:", DEC Teller, " punten."

Maar je mag de regels dus ook in stukken breken met behulp van underscores.
Onderstaande listing doet precies hetzelfde als bovenstaande:

CONFIG INTRC_OSC_NOCLKOUT,_  ;Interne RC oscillator, geen clocksignaal naar buiten 
    WDT_OFF,_       ;WatchDog Timer uitgeschakeld
    PWRTE_ON,_       ;Power-up Timer Enable ingeschakeld
    LVP_OFF,_       ;Low Voltage Programming uitgeschakeld
    MCLRE_OFF       ;Externe Master Reset Enable uitgeschakeld

PRINT 0, 1, 2,_
   3, 4
PRINT "Score:",_
   DEC Teller,_
   " punten."

Lange programmaregels in stukken breken heeft tevens als voordeel dat je achter elk stukje programmacode commentaar kunt plaatsen, zoals in bovenstaand voorbeeld bij de instructie CONFIG is gedaan.
Een in stukken gebroken programmaregel geldt nog steeds als 1 programmaregel (ook in de demo PIC Basic LITE versie).