Hoe doet functie POT zijn werk?

POT maakt van de opgegeven Port.Pin eerst een uitgang met een hoog signaal (+5V).
Hierdoor komt er (via de potmeter) +5V aan de ene zijde van de condensator te staan en 0V aan de andere zijde, waardoor de condensator zich oplaadt.
POT doet dat 10mSec lang om de condensator goed op te laden en schakelt daarna de poort weer terug als ingang en laat dan meteen een timer lopen.
Eerst zal de ingang een hoog signaal zien, maar omdat de condensator zich via de variabele weerstand ontlaadt, wordt het signaal al snel als laag gezien als de spanning lager dan +1,5 volt is geworden.
Zodra dit gebeurt wordt de timer stop gezet.
De waarde van de variabele weerstand staat zo in verhouding met de tijd dat het duurt om de condensator te ontladen van +5V tot ongeveer +1,5V.

De opgegeven PORT moet zowel een in- als een uitgang kunnen zijn, omdat voor het laden van de condensator de poort hiervoor heel even een uitgang moet worden.
Voor een PIC16F628(A) is PORTA.5 (pin 4) dus onbruikbaar, deze kan namelijk alleen een ingang zijn.
Maar ook PORTA.4 (pin 3) is onbruikbaar, omdat deze een open-drain uitgang heeft, die kan dus wel een actief laag signaal geven, maar niet actief hoog (+5V), en een hoog signaal is juist nodig om de condensator op te laden.
De overige 14 poorten van de PIC16F628(A) zijn wel bruikbaar.

Let op
Als de potmeter op een poort van PORTB wordt aangesloten, kan er niet gelijktijdig gebruik worden gemaakt van PORTB_PULLUPS ON omdat de (inwendige) pull-up weerstand de meting dan verstoord.
Met de instructie PORTB_PULLUPS ON kun je de 8 inwendige pull-up weerstanden van PORTB (voor elke poort één) alleen tegelijk in- of uitschakelen, dus niet apart van elkaar.
De PIC16F628(A) zelf heeft niet de mogelijkheid van individual PORTB pull-up (= ieder PORTB pull-up apart in te schakelen).
Alle 8 poorten van PORTB kunnen bij de 16F628(A) dus alleen tegelijk in of uit worden geschakeld.
In tegenstelling tot andere PIC types, zoals de 12F629, 12F675, 16F630 en 16F676, daar is elke pull-up weerstand apart in te schakelen.

De potmeter met de functie POT dus niet aansluiten op PORTB als ook de pull-ups van die poort zijn ingeschakeld.
PORTA.0 t/m PORTA.3, PORTA.6 en PORTA.7 zijn de poorten die zonder meer gebruikt kunnen worden voor het meten met POT.