DCF77 klok met SAB0600 gong

Aanbevolen wordt om de DCF77 klok met de SAE800 te maken.
De SAE800 is de opvolger van de SAB0600, SAB0601 en SAB0602 samen.
Maar voor degene die nog een oude SAB0600, SAB0601 of SAB0602 thuis heeft liggen is er dit speciale schema en programma.

De SAB0600 is een 3 tonige geluidsgenerator, de SAB0601 een 1-tonige en de SAB0602 een 2-tonige.
De opvolger SAE800 kan zowel 1, 2 als 3 tonig gonggeluid produceren.

Nu is er iets vervelends met de SAB0600.
Dit 8-pins sound-IC werkt namelijk op een spanning van 7...11V, dus 5V is te laag.
Het is mogelijk om de spanning vóór de spanningsstabilisator 7805 te halen, maar dat mag alleen als deze spanning niet hoger is dan 11V (zie schema 1).


Schema 1

Een andere mogelijkheid is om een spanningsverhoger te maken, die een hogere spanning maakt van de 5V.
Hiervoor wordt er op PORTA.6 (pin 15) tijdens de gong 15 seconden lang een frequentie van 10kHz opgewekt, om vandaaruit een hogere spanning op te wekken (zie schema 2).


Schema 2

Met P2 is de toonhoogte en snelheid van de gong te regelen en met P3 het volume.
Aanbevolen wordt om het volume in schema 2 niet helemaal op maximum te zetten, aangezien de spanningsverhoger de hierdoor hogere opgenomen stroom niet kan leveren waardoor de spanning onder de 7V komt en dit de geluidskwaliteit niet ten goede komt.
Om de gong te laten klinken wordt de SAB0600 verbonden met PORTA.1 (pin 18) van de PIC.
Deze pin geeft elk half- en heel uur een kort pulsje.
Het is ook mogelijk om de gong op alleen de hele uren te laten gaan, hiervoor moet PORTB.1 (pin 7) met GND worden verbonden, normaal deze pin gewoon open laten (interne pull-up).
Een luidspreker uit bijvoorbeeld een oude transistorradio voldoet zolang deze een impedantie heeft van 8Ω.
Gebruik voor het LCD een HD44780 (of compatible) met 2x16 karakters.
Als je het project met een SAB0600 gaat maken is het verstandig om ook het project met de SAE800 door te lezen.
Het programma maakt in tegenstelling tot het programma voor de SAE800 geen gebruik van de DCF77 pariteitsbits.

Download DCFSABNL.HEX, V-1 bestand om in een 16F628(A) te programmeren
Download DCF77_SAB_V-1_NL.bas, de broncode voor PIC Basic
De werking van het DCF77 tijd signaal
www.ptb.de Controleer de DCF77 klok op de seconde nauwkeurig (Duitstalig)
Datasheet SAB0600.pdf, SAB0601.pdf, SAB0602.pdf
Datasheet HD44780 LCD (Liquid Crystal Display)
Bestel geprogrammeerde PIC