Etsmiddelen

De voor- en nadelen van diverse soorten etsmiddelen.

Bedenk dat alle etsmiddelen bijtende vloeistoffen zijn (het ene meer dan het andere).
Aangemaakt etsmiddel nooit in een luchtdichte verpakking (kunststof fles) bewaren,
maar zorg voor ontluchting (boor eventueel een 1mm gaatje in de dop van de fles).
Door deze weer af te plakken met plakband heb je een soort overdrukventiel.

 

IJzertrichloride
 

Voordelen:
- Goedkoop
- Etst redelijk bij lage temperaturen (verwarming niet speciaal nodig)
- Goed houdbaar in opgeloste vorm

Nadelen:
- Sterk verontreinigend (beschadigd de kleding als je het er in krijgt, moeilijk te verwijderen)
- Bij beschadigde of geopende verpakking neemt het vocht op uit de lucht, verandert dan in een (lekkende) vloeistof
- Chloordamp tast materialen in de omgeving aan
- Ondoorzichtig (etsproces is moeilijk te volgen)
- Veel bezinksel op de bodem (luchtgaatjes van etsbak kunnen verstopt raken)

 

Ammoniumpersulfaat
 

Voordelen:
- Heeft vrijwel geen van de nadelen van ijzer-III-chloride

Nadelen:
- Kristalliseert uit bij lage temperaturen, kristallen lossen ook na het verwarmen niet meer op
- Verwarming (daarom) continu noodzakelijk (onmogelijk voor de hobbyist)
- Bij beschadigde of geopende verpakking neemt het vocht op uit de lucht, verandert dan in een (lekkende) vloeistof
- Giftig
- Lastig houdbaar in opgeloste vorm

 

Waterstofperoxide met zoutzuur
 

Voordelen:
- Snel etsen is mogelijk bij juiste (sterkere) verhoudingen

Nadelen:
- Gevaarlijk spul, weet wat je doet!
- Niet op de huid krijgen
- Verliest werking na aantal uren/dagen
- Afzuiging noodzakelijk (of buiten etsen)
- Bij snel etsen wordt tijd kritisch (te lang in het etsmiddel is dan snel gebeurt)

 

Fijnetskristal (Natriumpersulfaat) (Mijn voorkeur)
 

Voordelen:
- Heldere vloeistof
- Heeft niet de nadelen die ijzer-III-chloride en ammoniumpersulfaat hebben
- Contourscherpte vrijwel maximaal
- Geringe onderetsing
- Geen bezinksel
- Kristalliseert niet uit (lost bij verwarming geheel op)
- Spatten op kleding of huid met water te verwijderen
- Bevat geen giftig ammonium
- Goed houdbaar in opgeloste vorm

Nadelen:
- Vaak behoorlijk duur (€ 10 voor aanmaak 1 liter etsvloeistof) (Goedkoop bij: Eijlander Electronics)
- Om te etsen is verwarmen nodig (40°C - 45°C) (aquarium verwarming met thermostaat)
- Vloeistof moet bewegen (met lucht) om plaatselijke oververhitting bij het verwarmingselement te voorkomen
- Niet te gebruiken in sproei-nevel machines (maar dat wordt zelden gebruikt door hobbyisten)