PICFlash2 programmer koppelen aan PIC Basic


De PICFlash2 programmer zit ingebouwd in het EasyPIC5 ontwikkelbord.
Dit ontwikkelbord kan gekoppeld worden aan Positron PIC Basic IDE.
 

Selecteer eerst View in de menubalk van de Positron PIC Basic IDE en selecteer vervolgens
Compile and Program Options...
 


1. Klik op de tab Programmer en daarna op Install New Programmer...
 


2. Selecteer Create a custom programmer entry en klik op Next >.
 


3. Voer de naam PICFlash2 in en klik op Next >.
 


4. Voer bestandsnaam PICFLASH.exe in en klik op Next >.
 


5. Klik op Find Manually...
 


6. Zoek de Mikroelektronika map op.
Normaal te vinden in de map Program Files.
Open de Program Files map door erop te dubbelklikken.

 


7. Zoek de mapnaam Mikroelektronika en open het door erop te dubbelklikken.
 


7a. Klik nu op mapnaam PICFLASH-mikroICD, klik erop zodat deze blauw oplicht en klik daarna op OK.
 


8. Controleer of hier nu staat c:\program files\mikroelektronika\picflash-mikro
Is dit niet het geval dan is voorgaande niet goed uitgevoerd (< Back).
Is het wel juist dan op Next > klikken.

 


9. Voer de volgende regel helemaal in (op de foto hierboven staat het niet helemaal compleet):

-e -w -p$target-device$ -v -f"$hex-filename$"

Deze parameters zorgen ervoor dat bij het indrukken in Positron PIC Basic van F10 of F11:
- de PIC gewist wordt
- de HEX van het PIC Basic programma in de PIC wordt geprogrammeerd
- de inhoud van de PIC wordt vergeleken met de originele HEX

Door ook nog -q achter de parameters te zetten wordt PICFlash2 automatisch afgesloten na het programmeren van de PIC.
 


10. Klik tot slot op OK.
 


Vanaf nu kun je PICFlash2 opstarten in de PIC Basic IDE
door te drukken op F10 (met compileren) of op F11 (zonder compileren).
 

F9:
Compileer de huidig geactiveerde editor pagina.
Deze compileer toets genereert een *.HEX bestand.

F10:
Compileer de huidig geactiveerde editor pagina, genereer een *.HEX bestand en start PICFLASH.exe op waarvandaan je de PICmicro kunt programmeren.
(F10 is een combinatie van F9 en F11)

F11:
Met de F11 toets kun je PICFlash2 starten, zonder te compileren.