PICkit2 programmer koppelen aan PIC Basic

 


 

De PICkit2 programmer is een ouder type ICSP PIC-programmer van Microchip.
Deze programmer kan gekoppeld worden aan Positron PIC Basic IDE.


 1. Open eerst op de harde schijf van de PC (of laptop) de map C:\Program Files.
Maak hier een nieuwe map aan met de naam Microchip (als deze nog niet bestaat) en open deze map.
 

2. Maak in de map Microchip een nieuwe map met de naam PK2CMD en open deze map.
 

3.  Download hieronder PK2CMD_v12091.zip en pak deze map uit.

Download PK2CMD_v12091.zip

Speciale "HitKey versie", gemaakt door Ninestone
 

4. Kopieer de uitgepakte mapinhoud naar de map C:\Program Files\Microchip\PK2CMD.


 

Zoals hierboven te zien is staat de map PK2CMD nu in
C:\Program Files\Microchip met daarin de bestanden:

- pk2cmd.exe
- PK2DeviceFile.dat
- Readme For PK2CMD.txt
- PK2V023200.hex

 

PICkit2 is nu als stand-alone geïnstalleerd.
Nu moet PICkit2 nog aan PIC Basic worden gekoppeld.

 


PICkit2 programmer koppelen aan PIC Basic

Selecteer eerst View in de menubalk van de Positron PIC Basic IDE en selecteer vervolgens
Compile and Program Options...
 


1. Klik op de tab Programmer en daarna op Install New Programmer...
 


2. Selecteer Create a custom programmer entry en klik op Next >.
 


3. Voer de naam PICkit2 in en klik op Next >.
 


4. Voer bestandsnaam pk2cmd.exe in en klik op Next >.
 


5. Klik op Find Manually...
 


6. Zoek de Microchip map op.
Normaal te vinden in de map Program Files.
Open de Program Files map door erop te dubbelklikken.

 


7. Zoek de mapnaam Microchip en open het door erop te dubbelklikken.
 


7a. Klik nu op mapnaam PK2CMD, klik erop zodat deze blauw oplicht en klik daarna op OK.
 


8. Controleer of hier nu staat c:\program files\microchip\pk2cmd
Is dit niet het geval dan is voorgaande niet goed uitgevoerd (< Back).
Is het wel juist dan op Next > klikken.

 


9. Voer de volgende regel helemaal in (op de foto hierboven staat het niet helemaal compleet):

-PPIC$target-device$ -F$hex-filename$ -JN -M -R -HK

Klik daarna op Finished.
 

Bovenstaande parameters zorgen ervoor dat bij het indrukken in Positron PIC Basic van F10 of F11:
-A
-JN
-M
-R
-T
-HK
= Geef de Vdd voltage op (bij weglaten is deze automatisch, PIC-type afhankelijk)
= Geef op het scherm weer wat er tijdens het programmeren gebeurt
= De HEX van het PIC Basic programma in de PIC wordt geprogrammeerd
= MCLR vrijgegeven wordt
= Laat na het programmeren van de PIC de voedingsspanning vanuit de PICkit2 aanwezig
= Sluit het programma na een druk op een toets (HK van Hit Key)

 
Er zijn nog veel meer parameter instellingen.
Info is te vinden in het Readme for PK2CMD.txt bestand, en staat in de zojuist aangemaakte map PK2CMD.
 

Voorbeeld 1: Voedingsspanning instellen op 3,3V:
-PPIC$target-device$ -F$hex-filename$ -JN -M -R -A3.3 -HK

Voorbeeld 2: Voedingsspanning vanuit PICkit2 aanwezig laten nadat de PIC geprogrammeerd is:
-PPIC$target-device$ -F$hex-filename$ -JN -M -R -T -HK

Voorbeeld 3: Voedingsspanning instellen op 3,3V en na programmeren aanwezig laten:
-PPIC$target-device$ -F$hex-filename$ -JN -M -R -T -A3.3 -HK

Je kunt al deze verschillende instellingen tegelijk in Positron IDE invoeren door verschillende programmers aan te maken.
Geef de programmers verschillende namen, bijv. PICkit2 3.3V, PICkit2 auto V - Power steady en PICkit2 3.3V - Power steady
Zo is later simpel een keus te maken in het pull-down menu in Positron IDE, met welke instellingen de PICkit2 de PIC moet programmeren.

 


10. Klik tot slot op OK.
 


Vanaf nu kun je PICkit2 opstarten in de PIC Basic IDE
door te drukken op F10 (met compileren) of op F11 (zonder compileren).
 

F9:
Compileer de huidig geactiveerde editor pagina.
Deze compileer toets genereert een *.HEX bestand.

F10:
Compileer de huidig geactiveerde editor pagina, genereer een *.HEX bestand en start pk2cmd.exe op waarvandaan de PICmicro geprogrammeerd wordt.
(F10 is een combinatie van F9 en F11)

F11:
Met de F11 toets kun je PICkit2 starten, zonder te compileren.


PICkit2 met Wisp connector

Vele PIC programmeurs hebben ook al een Wisp628, Wisp648 of Galva-Wisp PIC programmer in hun bezit.
Daarvoor zijn zelf vaak al diverse accessoires gemaakt, denk aan DIL-clip kabels of een vaste connector op een schakeling / behuizing.
Er is een adapterkabeltje nodig om de eigen gemaakte accessoires zelf niet te hoeven aanpassen en origineel te laten.
 


De PICkit2 PIC programmer is hier voorzien van een adapterkabeltje met 15-polige sub-D male (= mannetje) connector zodat de uitgang gelijk is aan die van de Wisp PIC programmers.
Kleuren van de draden en aansluiting aan de 15-polige sub-D male connector is hier volgens de standaard van de Wisp PIC programmers.

 


 

PICkit2 herprogrammeren met een Wisp programmer

Op een dag wilde mijn PICkit2 niets meer, zelfs geen USB contact meer zoeken met de laptop.
Na onderzoek werd al snel duidelijk dat de oorzaak de PICkit2 zelf moest zijn.
Aangezien de PIC in de PICkit2 programmer zit vastgesoldeerd
(en niet zoals bij de Wisp programmers in een voetje, zodat je makkelijk een reserve PIC kunt uitwisselen)
moet de PIC van de PICkit2 in-circuit herprogrammeerd worden met een tweede PIC programmer.

Gelukkig hebben vele PIC programmeurs ook al een Wisp628, Wisp648 of Galva-Wisp PIC programmer.
Nadat onderstaand HEX bestand in de PICkit2 is geprogrammeerd, is er grote kans dat de PICkit2 het weer doet.

Download hieronder PK2V023200.hex en programmeer deze in de PIC van de PICkit2.

Download PK2V023200.hex

 
Aangezien ik het vermoeden heb dat dit niet de eerste keer zal zijn, heb ik meteen een vaste kabel aan de PICkit2
gemaakt, die ik zo in de Wisp648 kan pluggen als de PICkit2 zijn programma weer eens kwijt is.


De PICkit2 PIC programmer is hier voorzien van een programmeerkabeltje met 15-polige sub-D female (= vrouwtje) connector zodat deze connector zo op een Wisp PIC programmer kan worden aangesloten en het herprogrammeren van de PICkit2 een fluitje van een cent is.
Op de print van de PICkit2 zijn al soldeer eilandjes aangebracht om de draden aan te solderen.
Kleuren van de draden en aansluiting aan de 15-polige sub-D female connector is hier volgens de standaard van de Wisp PIC programmers.