Wisp628, Wisp648 of Galva-Wisp programmer met XWisp2

XWisp2 is een alternatief voor XWisp van Voti.

Download hier XWisp2


XWisp2 installeren op je PC of laptop

De beschrijving hieronder is voor XWisp2 voor Windows.
Eerst moet je zelf in de map "Program Files" een map maken met de naam "XWisp2":
 


1. Open de map "Program Files" (meestal te vinden op de C: schijf).
Klik op de rechtermuisknop en selecteer "Nieuw" en daarna "Map".
 


2. Geef de nieuwe map de naam "XWisp2".
 

   of   
3. Open de (gecomprimeerde) map van XWISP2 die je hebt gedownload.
(Eventueel eerst unzippen (= uitpakken)).
 


4. Selecteer alles met CTRL + "A" en kopieer met CTRL + "C"
 


5. Open de zojuist gemaakte "XWisp2" map en geef CTRL + "V".
Hierdoor worden de uitgepakte bestanden in de map geplaatst.

 

That's all!

Het wordt aangeraden om de Wisp628, Wisp648 of Galva-Wisp PIC te voorzien van firmware V1.30.
Deze is hier te downloaden.

 

XWisp2 is nu geïnstalleerd.
Nu moet XWisp2 nog aan PIC Basic worden gekoppeld.

 


Programmer met XWisp2 koppelen aan PIC Basic

Selecteer View in de menubalk van de Proton PIC Basic IDE en selecteer vervolgens
Compile and Program Options...
 


1. Klik op de tab Programmer en daarna op Install New Programmer...
 


2. Selecteer Create a custom programmer entry en klik op Next >.
 


3. Voer de naam XWisp2 in en klik op Next >.
 


4. Voer bestandsnaam XWisp2w.exe in en klik op Next >.
De 'w' achter 'xwisp2' geeft aan dat je de Windows versie hebt.
Er zijn namelijk ook XWisp2 voor Linux en eComStation.
 


5. Klik op Find Manually...
 


6. Zoek de XWisp2 map op.
Normaal te vinden in de map Program Files.
Open de Program Files map door erop te dubbelklikken.
 


7. Zoek de mapnaam XWisp2 (niet XWisp), klik erop zodat deze blauw oplicht en klik daarna op OK.
 


8. Controleer of hier nu staat c:\program files\xwisp2
Is dit niet het geval dan is voorgaande niet goed uitgevoerd (< Back).
Is het wel juist dan op Next > klikken.
 

9. Voer de volgende regel helemaal in (op de foto hierboven staat het niet helemaal compleet):
Voor de Galva-Wisp:
Voor de Wisp628/648:
baud 19200 rts on go $hex-filename$ pause " "
go $hex-filename$ pause " "
 
Soms is het ook nodig om de gebruikte COM-poort op te geven bij deze parameters.
Stel dat de programmer is aangesloten op COM-poort 3, dan port 3 vooraan bij de parameters plaatsen.

De parameter pause " " mag eventueel worden weggelaten.
XWisp2 sluit dan zichzelf als de PIC is geprogrammeerd.
Tussen de aanhalingstekens mag je overigens zelf tekst plaatsen, bijv. pause "Klaar !".
Deze tekst wordt op het scherm afgebeeld nadat de PIC is geprogrammeerd.

Als bovenstaande allemaal is ingesteld, klik Finished.

 

10. Klik tot slot op OK.


Vanaf nu kun je XWisp2 opstarten in de PIC Basic IDE
door te drukken op F10 (met compileren) of op F11 (zonder compileren).
 

F9:
Compileer de huidig geactiveerde editor pagina.
Deze compileer toets genereert een *.HEX bestand.

F10:
Compileer de huidig geactiveerde editor pagina, genereer een *.HEX bestand en
start xwisp2w.exe die op zijn beurt de PICmicro programmeert.
(F10 is een combinatie van F9 en F11)

F11:
Met de F11 toets kun je XWisp2 starten, zonder te compileren.

 


Het PIC programmeren is goed gelukt.

 


 
Hulpprogramma voor XWisp2

Hulpprogramma voor degenen die de Galva-Wisp niet met PIC Basic gebruiken,
maar bijvoorbeeld met een andere programmeertaal werken.
Op deze manier is het makkelijker om XWisp2 op te starten.
Het hulpprogramma is dus niet nodig als Galva-Wisp aan PIC Basic IDE is gekoppeld,
wat hierboven op deze pagina is beschreven.

Het programma is gemaakt en ter beschikking gesteld door Eddy Nijland (picsels).
 


In het vak 'Program Hexfile' plaats je het te programmeren HEX bestand.
Met een druk op F6 zal dit bestand in de PIC worden geprogrammeerd.

 


Het hulpprogramma moet eenmalig worden ingesteld.
Geef de map op waar xwisp2w.exe zich bevindt op je computer.
De snelheid moet op 19200 Baud staan en RTS moet aangevinkt zijn.

 

Download Galva-Wisp Command Interface Versie 1.0