Pelgrim CBU vervangingsprint met PIC en LC-display

Deze Pelgrim (bouwjaar rond 1984) kan 5 gevelkachels los van elkaar besturen.
De Centrale Besturings Unit (CBU) CCU12 van Locamation met een D7508C van NEC die er in zit wordt niet meer gemaakt en ook door niemand meer gerepareerd.
Als het apparaat defect raakt zitten de gebruikers er maar mooi mee omdat er ook niets vergelijkbaars op de markt is.
PIC Basic projecten heeft hiervoor nu een vervangingsprint met PIC processor gemaakt.
Voor degene die ook een defecte print heeft, is het vanaf nu mogelijk deze te vervangen.
De vervangingsprint heeft een weektimer waarvan voor elke kachel per dag maximaal 3 AAN/UIT tijden zijn in te stellen.


Deze originele 840804 print wordt door niemand meer gerepareerd.


De nieuwe print is leverbaar met een keus uit diverse kleuren displays.

 


Dit is de vervangingsprint die voor de originele 840804 print in de plaats komt.
Een PIC18F452 bestuurt de 5 kachels volgens de wensen en instellingen van de gebruiker.
  (Geprogrammeerd in PIC Basic.)Bij het inschakelen van de spanning laat de PIC een paar seconden een intro zien, mocht de papieren handleiding zoek zijn geraakt, dan is te zien waar informatie over de CBU print te vinden is.
Daarna is voor 3 seconden het versie nummer te zien, de meest actuele versie is op dit moment Versie 1.2.Bij normale weergave staat de dag en tijd op het display afgebeeld.
Linksonder staat een E als de Economy schakelaar is ingeschakeld.


Klok instellen
Alleen de tijd en de weekdag moeten worden ingesteld.
Om de klok gelijk te kunnen zetten moet de enter toets 3 seconden lang worden ingedrukt.
(De enter toets staat aangegeven op de foto van de Pelgrim CBU iets verderop, rechts bij instellen timers).Na die 3 seconden wordt even aangegeven dat, als de tijd eenmaal goed is ingesteld, op enter moet worden gedrukt.Met de uur toets zijn de uren in te stellen en met de minuut toets de minuten.
Als de knop wordt vastgehouden verhoogt het uur / minuut zichzelf.
Is de tijd eenmaal goed ingesteld dan dus op de enter toets drukken.Nu moet de dag nog worden ingesteld.
Met de uur toets loop je terug in de week en met de minuut toets vooruit.
Is de weekdag goed ingesteld dan op de enter toets drukken.Tot slot de klok starten door op een willekeurige toets te drukken.
De ingestelde tijd begint dan te lopen.


Bediening
De 6 groene LED's boven het display zijn vervallen, via het display wordt deze informatie nu gegeven.
Of een kachel aan of uit staat is te zien aan de bijbehorende rode LED.
Met de 5 instel toetsen is elke kachel apart te bedienen.
De keuze is constant UIT (instel toets naar links), constant AAN (instel toets naar rechts) of via de programma instellingen (instel toets in middenstand P).
Met de economy toets zijn alle kachels in 1 keer uit te schakelen, ongeacht in welke standen de instel toetsen staan.


Instellen timers
Het instellen van de timers is eenvoudig en is al na een paar minuten duidelijk.
Kies de kachel die ingesteld moet worden door de bijbehorende select toets minimaal 1 seconde in te drukken.


Het display toont nu de huidige dag met daarachter het kachelnummer (1...5) dat is gekozen.
Door meerdere malen op de select toets te drukken kan een andere dag gekozen worden die ingesteld moet worden.
Als de juiste dag en kachel met de select toetsen is gekozen dan op de enter toets drukken.
(Wanneer er langer dan 5 seconden geen toets wordt ingedrukt springt het apparaat weer in de normale tijdsweergave).Er kunnen per dag, per kachel 3 blokken met elk een AAN en een UIT tijd geprogrammeerd worden, maar het is niet verplicht ze alle 3 te gebruiken.
Ook is het niet verplicht om altijd een UIT tijd in te programmeren.
Als er 30 seconden geen toets wordt ingedrukt, worden eventuele ingestelde gegevens opgeslagen in het EEPROM geheugen van de PIC en springt het programma terug naar de normale tijdsweergave.Met de uur en minuut toetsen is nu de tijd in te stellen dat de kachel AAN moet schakelen.
In dit voorbeeld kachel 1, te zien aan de kleine 1 achter de dagnaam.
De insteltijd verloopt met stapjes van 10 minuten.
Door de toets vast te houden verhoogt de tijd automatisch.
Als de juiste AAN schakeltijd is ingesteld, dan opnieuw op de enter toets drukken om de UIT tijd in te stellen.Met de uur en minuut toetsen is nu de tijd in te voeren dat de kachel UIT moet schakelen.
Het PIC programma maakt het onmogelijk een lagere tijd in te stellen dan de vorige tijd.
Het is niet verplicht een UIT tijd in te stellen, de kachel blijft dan AAN totdat het een UIT schakelpunt op een andere dag tegenkomt.
Is de juiste UIT tijd ingesteld, dan eventueel nogmaals op de enter toets drukken om de AAN/UIT tijden van blok 2 en 3 in te stellen.
Als een AAN of UIT tijd van een blok wordt gewijzigd dan worden alle tijden die daarna komen (van de overige blokken van die dag) gewist om te voorkomen dat achteraf alsnog een verkeerde tijd wordt ingesteld.
Wanneer er 30 seconden geen toets wordt ingedrukt schakelt het apparaat terug naar de normale weergave.
Door op de select toets van dezelfde kachel te drukken wordt naar de volgende dag gegaan.
(Wordt er nu een paar seconden niet op een toets gedrukt dan worden de ingestelde gegevens opgeslagen in het EEPROM geheugen van de PIC en staat het programma weer in normale tijdsweergave).Door opnieuw op de select toets van dezelfde kachel te drukken zijn de andere dagen in te stellen.
Door op een select toets van een andere kachel te drukken zijn de dagen van die andere kachel in te stellen.
Druk weer op de enter toets als de juiste dag is geselecteerd die ingesteld moet worden.
Nu zijn er opnieuw 3 blokken in te stellen.
Moet de dag hetzelfde zijn als de vorige dag dan kunnen de 3 blokken gekopieerd worden door de enter en uur toetsen tegelijk in te drukken.
De 'C' linksonder in het display laat weten dat het een kopie betreft.
Omdat het vaak voorkomt dat de hele werkweek hetzelfde is kan ook de hele werkweek (maandag t/m vrijdag) ineens gekopieerd worden door de enter toets minimaal 1 seconde gelijktijdig met de minuut toets in te drukken.
De seconde wachttijd is gedaan om het per ongeluk indrukken van de toetscombinatie te voorkomen, anders zou de hele week per ongeluk overschreven kunnen worden.
Alle tijden die op maandag zijn ingesteld worden dan overgenomen door dinsdag t/m vrijdag.
Let op, vanuit de maandag zelf kan niet gekopieerd worden.Als er de hele dag niets geschakeld hoeft te worden maar er staan nog tijden ingesteld op die dag, dan kunnen alle 3 blokken van die dag gewist worden ( - - : - - ) door de uur en minuut toetsen tegelijk in te drukken.Interesse in zo'n printplaat? Even mailen.
Pelgrim CBU vervangingsprint met origineel display
Download handleiding van de originele Pelgrim CBU