Aansluiten van een Wisp programmer aan de doel PIC

Om de PIC te kunnen programmeren moet de Wisp programmer tijdelijk worden verbonden met de PIC16F628A.
Zodra de PIC is geprogrammeerd mag de programmer van de PIC afgekoppeld worden.


Om verwisselingen van de draden tijdens experimenten zoveel mogelijk te voorkomen,
wordt het aanbevolen de hier gegeven draadkleuren aan te houden (= Wisp standaard),
aangezien verwisseling van draden tot het beschadigen van de doel PIC kan leiden.

 

 


Aansluiten van een PIC12F675

Voor het programmeren van kleine PIC's is een extra circuitje nodig.

Meer info over het programmeren van kleine PIC's