Universele RC5/RC6 IR-zender

Met dit programma kan elke mogelijke code van het RC5 en RC6 protocol worden verzonden of kan het remote gedeelte van TV en stereo-apparatuur getest worden.
Op een HD44780 display is af te lezen welke RC5X of RC6 systeem en command code er verzonden kan worden.
Eerst moet met de 'INSTEL' toets RC5 of RC6 worden ingesteld, na de juiste keuze op de 'ZEND' toets drukken.
Om de command waarde in te stellen moet op de 'INSTEL' toets, aangesloten op PORTB.0, worden gedrukt.
Als deze toets langer word ingedrukt verandert de teller van richting.
Wordt deze 'INSTEL' toets nog langer vastgehouden dan loopt de teller automatisch en steeds sneller.
Door PORTB.1 laag te maken wordt op bovenstaande manier niet de command code, maar het RC5 of RC6 systeem-adres ingesteld, het systeem-adres wordt opgeslagen in EEPROM.
De ingestelde RC5 of RC6 code wordt verzonden als PORTB.2 'ZEND' laag wordt gemaakt.
Als de 'INSTEL' en 'ZEND' toets tegelijk ingedrukt worden, start het programma opnieuw en is opnieuw de keus tussen RC5 en RC6 te maken.
Let op: De ENable en RS pinnen van het LCD zitten hier op PORTA.0 en A.1.

Download IRZENDER.HEX, V-2 bestand om in een PIC16F628A te programmeren
Download RC5-RC6_Zender_V-2_NL.bas, de broncode voor PIC Basic
Bestel geprogrammeerde PIC

TIP 1
Dit project is er ook in combinatie met de RC5/RC6 ontvanger, aanbevolen wordt om die te bouwen omdat het niet veel méér onderdelen heeft en daar is bovendien een printtekening bijgetekend.

TIP 2
Om de Pronto Neo van Philips (of een andere afstandsbediening met een 'leer' functie) unieke codes te laten leren kun je met dit project de unieke codes instellen en het daarna naar die andere afstandsbediening overzenden.
Vaak hebben apparaten meer functies in zich dan er op de bijgeleverde afstandsbediening aan knoppen aanwezig zijn.
Door alle RC5 commando codes één voor één te verzenden ontdek je soms verborgen functies op je CD speler of welk apparaat dan ook!