RC5/RC6 codes op LCD uitlezen

Een eenvoudig project om de uitgezonden codes van afstandsbedieningen die werken volgens het RC5 protocol, zoals de TV afstandsbedieningen van Philips, te testen en uit te lezen op een LC-Display, gewoon de afstandsbediening richten naar de TSOP1736 IR-ontvanger.
Om alleen de bijbehorende code van een toets uit te zoeken kun je natuurlijk ook de RC5 tabellen bekijken van deze website.
Het enige dat je nodig hebt is een PIC16F648A of 16F628A (met voeding natuurlijk), een HD44780 LCD en een TSOP1736 infrarood ontvanger.

Numerieke weergave Functie weergave (Alleen progr.1)

Er zijn 2 verschillende .HEX bestanden die in een PIC geprogrammeerd kunnen worden.

Programma 1
Het eerste werkt alleen volgens het RC5 protocol en moet in een PIC16F648A geprogrammeerd worden.
Met PORTB.0 (pin 6) verbonden aan GND worden de numerieke waarden van systeem en commando zowel binair als decimaal weergegeven.
Als PORTB.0 niet wordt aangesloten (gewoon open laten) worden systeem en commando's in functies weergegeven bijvoorbeeld systeem Versterker en commando Volume +.

Programma 2
Is er geen PIC16F648A voorhanden of moet er ook RC6 worden gedecodeerd dan kan het tweede .HEX bestand in een PIC16F628A worden geprogrammeerd.
Programma 2 heeft in tegenstelling tot programma 1 geen functie weergave, PORTB.0 heeft dan ook geen functie hier.
Het tweede kan van zowel RC5 als RC6 alleen de numerieke weergave van de systeem- en commando- waarden zowel binair als decimaal op het LCD weergeven.

LED's
Een LED aangesloten op PORTA.3 laat de toggle waarde zien.
De groene LED brand als er een infrarood (IR) signaal wordt ontvangen, de rode LED als de ontvangst slecht is of als het geen RC5/RC6 code betreft en de gele LED als er een 'glitch' werd ontvangen.
De LEDs kunnen worden weggelaten als er geen behoefte aan deze informatie is.

Let op: De TSOP1736 (= 36kHz IR-ontvanger) moet via een weerstand van 470 Ω aan +5V aangesloten worden en over de + en - pin een tantaal van minimaal 1µF!

    

   TSOP1736

Programma 1:

Download RC5NAMEN.HEX, V-1 (RC5 namen) bestand om in een PIC16F648A te programmeren
Download RC5_Namen_V-1_NL.bas, de broncode voor PIC Basic

Programma 2:

Download DECODERN.HEX, V-1 (RC5/RC6 decoder) bestand om in een PIC16F628A te programmeren
Download RC5-RC6_Decoder_V-1_NL.bas, de broncode voor PIC Basic
 
Bestel geprogrammeerde PIC

TIP
Dit project is er ook in combinatie met de RC5/RC6 zender, aanbevolen wordt om die te bouwen omdat het niet veel méér onderdelen heeft en daar is bovendien een printtekening bijgetekend.
Namen (Programma 1) is bij dat project echter niet mogelijk.