PIC als SAA3049 vervanger

Zelfbouw projecten draadloos op afstand bedienen

Deze PIC kan worden gebruikt in zelfbouw projecten die afstandsbestuurd moeten worden met een (oude) infrarood afstandsbediening van bijvoorbeeld een Philips TV of videorecorder.
Bij een druk op een toets verzendt zo'n afstandsbediening een gecodeerd infrarood signaal.
Een infrarood ontvanger ontvangt dit signaal en stuurt het door naar de PIC die het decodeert en het in binaire vorm op zijn uitgangen zet.
Eerder werd dit klusje geklaard door de SAA3049.
Dit IC wordt echter al een tijdje niet meer gemaakt, daarom nu een PIC die hem kan vervangen.

In tegenstelling tot de SAA3049 kan de PIC ook RC5X signalen decoderen en heeft deze geen kristal nodig.
De PIC is niet pincompatibel met de SAA3049.
Tegen een kleine meerprijs is een pinbezetting naar wens te krijgen.


Elke toets op een normale Philips TV afstandsbediening zendt zo zijn eigen code.
De draadloos ontvangen toetscode wordt binair weergegeven op de pinnen 7 t/m 13 (= C0 t/m C6).

Als Mode (pin 6) laag is gemaakt (verbonden met GND) dan maakt het daarbij niet uit op welk systeem (TV, VCR, SAT, enz.) de afstandsbediening staat ingesteld.
Dus of de stand-by toets nu wordt ingedrukt op instelling TV of VCR, de binaire code op de 7 pinnen is 12 (= het codenummer voor de stand-by toets).
Zie overzicht toetscodes

Als Mode laag is dan zijn de 5 systeempoorten S0 t/m S4 uitgangen.
Deze 5 uitgangen geven in binaire vorm weer, welk systeem er op de afstandsbediening is ingesteld.
Onder systeem wordt TV, VCR, SAT, TAPE, TUNER, enz. bedoeld.
Als de afstandsbediening bijvoorbeeld is ingesteld op SAT en er wordt nu op een willekeurige toets gedrukt van de afstandsbediening, dan wordt uitgang S3 hoog (= +5V) en de overige 4 uitgangen laag (= 0V) omdat code 8 de code voor de instelling SAT is.

Als Mode (pin 6) wordt vrijgelaten (niet aangesloten), dan zijn de 5 systeempoorten S0 t/m S4 ingangen.
Door deze 5 poorten nu volgens een bepaalde code hoog of laag te maken (verbinden met +5V of 0V), reageert de PIC alleen als de afstandsbediening is ingesteld op dat ingestelde systeem.
De commando code op de pinnen C0 t/m C6 wordt dan alleen doorgegeven als de systeemcode van de afstandsbediening hiermee overeenkomt.
Dus stel dat de PIC alleen op de toetsen mag reageren als de afstandsbediening op SAT staat ingesteld, dan moet pin S3 met +5V worden verbonden en de overige vier systeempoorten met 0V.
De systeemcode die bij SAT hoort is namelijk 8 (= 01000).
Zie overzicht systeemcodes

Opgelet: als Mode (pin 6) met GND is verbonden mogen de pinnen S0 t/m S4 niet rechtstreeks zijn verbonden met +5V of GND.
Hierdoor kan de PIC onherstelbaar worden beschadigd omdat deze pinnen dan dus uitgangen zijn.

 

 

Om de schakeling waar de PIC wordt ingebouwd te kennen te geven dat er op de afstandsbediening wordt gedrukt en er een nieuwe code op de pinnen staat, is pin 2 de CRI (= Command Received Indicator).
Eerst wordt de commando code (en eventueel de systeemcode, afhankelijk van Mode instelling) op de betreffende uitgangen gezet.
Het CRI signaal verschijnt 0,3 milliseconde later.
Deze pin wordt hoog nadat de code op de uitgangen is gezet en weer laag als de toets op de afstandsbediening wordt losgelaten.
De code zelf blijft continu op de uitgangen staan, totdat een nieuwe code is ontvangen.
Als Mode niet met GND is verbonden, wordt CRI alleen hoog als het ingestelde systeem op de afstandsbediening overeenkomt met het ingestelde systeem op pinnen S0 t/m S4.

De Toggle (pin 3) verandert steeds van niveau na iedere toetsindruk.
Het (hoog of laag) niveau wordt niet bepaald door de PIC maar door de afstandsbediening.
Deze poort is een open-drain uitgang, dat betekent dat als er van Toggle gebruik wordt gemaakt deze mogelijk een pull-up weerstand nodig heeft.
Bij geen gebruik van deze functie moet deze pin vrij worden gelaten (met niets verbinden) en is de weerstand niet nodig.

Op pin 4 moet een infrarood ontvanger van het type TSOP1736 worden aangesloten.
Het is van belang dat direct over de voedingspinnen (0V en +5V) van deze ontvanger een (tantaal) elco van minimaal 4µ7 wordt geplaatst.
En er moet een weerstand van 100Ω in de +5V voedingslijn worden opgenomen (zie tekening).
Vergeet overigens niet een ontkoppelcondensator van 100n over de voedingspinnen (pin 5 en 14) van de PIC te plaatsen, maar dat geldt voor alle PIC toepassingen.


Op menig afstandsbediening zitten naast bediening van de TV vaak functies voor meerdere apparaten, bijvoorbeeld VCR1, VCR2, SAT en DCC.
Aangezien de DCC recorder al vrijwel verdwenen is, de VCR uit de huiskamers verdwijnt, en ook niet iedereen gebruik maakt van VCR2 of een satelliet decoder, kunnen deze instellingen van de TV-afstandsbediening mooi voor eigen projecten worden gebruikt.

Voor mijn gehele huiskamer bijvoorbeeld moet ik de afstandsbediening eerst op SAT instellen.
Door daarna op toets 1 te drukken kan ik de verlichting aan/uit doen (of dimmen), met toets 2 kan ik het raam open of dicht doen, toets 3 de luxaflex, toets 4 is voor de spots, enzovoort.
Overigens heb ik dit alles ondergebracht in een afstandsbediening met touch screen (= aanraakscherm) waarop je tekst kunt zetten om de toetsnummers niet uit het hoofd te hoeven leren (meer info zie hier).
Omdat de huiskamer op systeemcode SAT is ingesteld (ik heb namelijk geen satelliet decoder), reageren de overige apparaten (TV, tuner, tape, enz.) niet als ik op de toetsen druk.

 

Iets over RC5 / RC5X
Datasheet TSOP1736.pdf infrarood ontvanger
Datasheet SAA3049.pdf
Bestel geprogrammeerde PIC

 
Van dit project zijn helaas geen .HEX of .BAS bestanden te downloaden.
Opbrengst van verkochte PIC's wordt gebruikt voor de website en componenten voor prototypes van projecten.
Hierdoor kan picbasic.nl reclamevrij blijven.