PIC file stuffer

Ruimt automatisch ongebruikte PIC Basic extensies op

Proton PIC Basic maakt bij het compileren van een Basic programma maarliefst tien verschillende bestanden aan.
Deze worden om verschillende redenen aangemaakt.
Zo is een .BAK bestand een reservekopie (back-up) van het voorlaatste Basic programma.
En .ASM is het gecompileerde programma in assembler, dat onder andere wordt gebruikt door MPLAB, die er een .HEX bestand voor de PIC van maakt.
Degene die geen gebruik maakt van simulatie programma's en puur en alleen PIC's programmeert, heeft genoeg aan alleen het .HEX bestand.
Alle overige bestanden vullen dan alleen maar onnodig de PIC programmas map, waardoor het een onoverzichtelijke bende wordt.
Voor degene die zich hier aan ergert is er de PIC file stuffer van picbasic.nl, die deze ongebruikte bestanden na succesvol compileren automatisch meteen weer opruimt, waardoor mappen met PIC programma's overzichtelijk blijven.


De bestanden van één enkel PIC Basic programma vóór opruiming.

Ná volautomatische opruiming door de PIC file stuffer.

 
Als je in Proton PIC Basic IDE op F10 of F11 drukt, dan ruimt de PIC file stuffer alleen de bestanden op van het programma dat zojuist gecompileerd is, met de extensies (= .ASM, .COD, .PBP, enz.) die je zelf vooraf (eenmalig) geselecteerd hebt.
Het is dus niet zo dat de aangevinkte extensies van alle andere bestanden in de hele map ineens worden verwijdert (daarvoor bestaat de bezemknop), maar dus alleen de geselecteerde extensies van het programma dat je zojuist hebt gecompileerd.

Als er in Proton IDE op F9 (alleen compileren) wordt gedrukt dan worden de bestanden niet opgeruimd, omdat PIC file stuffer dan niet wordt opgestart.

Je kunt ook gerust .ASM selecteren als je die zelf nooit gebruikt, want het opruimen gebeurt pas na het compileren, en dan is .ASM al gebruikt door MPASM.

Je kunt zelf aangeven welke extensies van het zojuist gecompileerde PIC Basic programma automatisch opgeruimd moeten worden.
De broncode van alle extensies, het Basic programma zelf (.BAS) is natuurlijk niet te selecteren en zal dus nooit door het programma opgeruimd worden.

 

Mocht je later om wat voor reden dan ook, tóch bestanden met andere extensies nodig hebben, dan stel je de PIC file stuffer in naar de wensen van dat moment en compileer je het programma opnieuw.
Het blijft immers altijd mogelijk om alle extensies opnieuw te creëren vanuit de broncode van de bestanden, het PIC Basic programma.

 

8

8 Ga met de muis op de afbeelding staan om het verschil te zien ná opruiming.
De map bevat bijna honderd bestanden (1,48 MB) tegen 18 bestanden (102 kB) ná opruiming.
En nu zijn dit nog maar de bestanden van 9 PIC programma's.

 

Het programma PIC file stuffer doet zich in Proton PIC Basic IDE voor als een programma van een PIC programmer.
Hierdoor zal, als op F10 of F11 wordt gedrukt, het programma PIC file stuffer worden opgestart (in plaats van bijvoorbeeld BumbleBee.exe of XWisp.exe) en ongemerkt (op de achtergrond) de geselecteerde extensies opruimen.
Op zijn beurt zal de PIC file stuffer het programma van de PIC programmer (bijv. BumbleBee.exe of xwisp2w.exe) alsnog opstarten.
Het opruimen van de ongebruikte bestanden gebeurt dus ongemerkt, tijdens gebruik met Proton PIC Basic IDE maakt het programma zich niet zichtbaar en sluit zichzelf steeds automatisch af na het opruimen.
Alleen als je direct het programma picfile stuffer.exe aanklikt, wordt het zichtbaar en is het programma in te stellen.


PIC file stuffer installeren

Download PIC file stuffer onderaan deze pagina en pak het uit.
Plaats PIC file stuffer in de map van het stuurprogramma dat je PIC programmer gebruikt.

Voorbeeld voor de PICkit2 programmer:
Plaats PIC file stuffer.exe bij gebruik van PK2CMD in de map C:\Program Files\Microchip\PK2CMD


Voorbeeld voor de Galva-Wisp PIC programmer (waarbij je de keus hebt tussen drie programma's):
Plaats PIC file stuffer.exe bij gebruik van BumbleBee in de map C:\Program Files\BumbleBee
Plaats PIC file stuffer.exe bij gebruik van XWisp in de map C:\Program Files\XWisp
Plaats PIC file stuffer.exe bij gebruik van XWisp2 in de map C:\Program Files\XWisp2
 

Meerdere tegelijk kan natuurlijk ook.
Als je naast BumbleBee bijvoorbeeld XWisp gebruikt, dan in beide mappen een PIC file stuffer.exe plaatsen.

Het installeren lijkt op het eerste gezicht omslachtig, maar dit komt straks het gebruiksgemak ten goede.

PIC file stuffer instellen

Ga naar de map waarin je picfile_stuffer.exe hebt geplaatst.
Als voorbeeld nemen we hier de map C:\Program Files\BumbleBee
voor een ander programma (bijvoorbeeld XWisp of XWisp2) de map van dát programma nemen.
 


De PIC file stuffer in de map van BumbleBee.
Start picfile_stuffer.exe door erop te (dubbel)klikken.

 


 

Klik op de knop Info en stel op de infopagina eerst de gewenste taal (English of Nederlands) in.
Tevens kun je de getoonde informatie even doornemen.
Klik daarna op die infopagina op de knop Terug.

Selecteer nu de bestanden die je nooit nodig hebt en die na het compileren dan ook meteen weer opgeruimd mogen worden.
Als je alleen PIC's programmeert kun je alles aanvinken behalve .HEX want dat is het bestand dat in de PIC moet worden geprogrammeerd.

Nu moet nog het vak Programmerbestand worden ingevuld:
Voor BumbleBee 4.0: BumbleBee.exe $hex-filename$ /target $target-device$
Voor XWisp: XWisp.exe wait end port 19200 target $target-device$ go $hex-filename$
Voor XWisp2: XWisp2w.exe baud 19200 rts on go $hex-filename$
Voor PICkit2: pk2cmd.exe -PPIC$target-device$ -F$hex-filename$ -JN -M -R

Voor de PICkit2 hitkey versie, kan ook nog parameter -HK achteraan bijgeplaatst worden.

Let hierbij wel op dat de instelling van bijvoorbeeld BumbleBee, gebeurt in de PIC file stuffer die in de map van BumbleBee staat.
Dus dat je niet de instelling van XWisp opgeeft in de verkeerde PIC file stuffer, want dan start je PIC programmer niet op.
Overigens, een baudrate van 38400 in plaats van 19200 is vaak ook mogelijk met de Galva-Wisp.

Klik tot slot op OK zodat de instellingen worden opgeslagen en PIC file stuffer wordt afgesloten.
(Met de knop Annuleren kun je PIC file stuffer afsluiten zonder dat de (gewijzigde) instellingen worden opgeslagen.)
 

PIC file stuffer is nu geïnstalleerd en ingesteld.
Nu moet PIC file stuffer nog aan PIC Basic worden gekoppeld.

 


PIC file stuffer met BumbleBee koppelen aan PIC Basic

De PIC file stuffer moet nog gekoppeld worden aan Proton PIC Basic IDE.
Selecteer View in de menubalk van de Proton PIC Basic IDE en selecteer vervolgens
Compile and Program Options...
 


1. Klik op de tab Programmer en daarna op Install New Programmer...
 


2. Selecteer Create a custom programmer entry en klik op Next >.
 


3. Voer de naam PIC file stuffer BumbleBee in en klik op Next >.
 


4. Voer bestandsnaam picfile_stuffer.exe in en klik op Next >.
Denk aan de underscore in de naam (een onderliggend streepje, dus geen spatie).

 


5. Klik op Find Manually...
 


6. Zoek de BumbleBee map op.
Normaal te vinden in de map Program Files.
Open de Program Files map door erop te dubbelklikken.

 


7. Zoek de mapnaam BumbleBee, klik erop zodat deze blauw oplicht en klik daarna op OK.
 


8. Controleer of hier nu staat c:\program files\bumblebee.
Is dit niet het geval dan is voorgaande niet goed uitgevoerd (< Back).
Is het wel juist dan op Next > klikken.

 


9. Voer $target-device$ $hex-filename$ in en klik daarna op Finished.
 


10. Klik tot slot op OK.
 


11. Het blijft ook nog steeds mogelijk om andere programmer programma's met of zonder PIC file stuffer te kiezen.
 

Herhaal bovenstaande als je ook XWisp en/of XWisp2 gebruikt.

Vanaf nu kun je BumbleBee via PIC file stuffer opstarten in de PIC Basic IDE
door te drukken op F10 (met compileren) of op F11 (zonder compileren).
 

F9:
Compileert de huidig geactiveerde editor pagina.
De compiler genereert tien bestanden waaronder een *.HEX bestand.

F10:
Compileert de huidig geactiveerde editor pagina en genereert onder andere een *.HEX bestand.
BumbleBee start via PIC file stuffer op waarvandaan je de PIC kunt programmeren.
De PIC file stuffer verwijdert nu meteen de aangevinkte bestanden van het gecompileerde programma.
(F10 is een combinatie van F9 en F11)

F11:
Met de F11 toets kun je BumbleBee (via PIC file stuffer) starten, zonder te compileren.


Optioneel: De bezemknop 

Normaal doet de PIC file stuffer ongemerkt en onzichtbaar zijn werk.
Alleen de aangevinkte extensies van het zojuist gecompileerde PIC programma zullen meteen worden opgeruimd.
Andere programmabestanden met welke extensie dan ook worden niet verwijderd.

Mappen die echter al helemaal vol staan met heel veel ongebruikte bestanden kunnen worden opgeruimd met de bezemknop.


Zorg eerst dat je de juiste extensies hebt aangevinkt en klik dan op de bezemknop.
 


Nu kom je in een mappenlijst waarin je een map kan selecteren.
Zoek de map die opgeruimd moet worden (bijvoorbeeld PIC programmas).
Alleen mappen worden getoond, de bestanden zelf niet.
Klik op de bezemknop als je de juiste map hebt geopend.

 


Er komt nog een waarschuwing in beeld met de geselecteerde map.
Klik Ja als je de (vooraf !) aangevinkte extensies wilt opruimen.
Alleen de geopende map wordt opgeruimd, submappen niet, die zul je apart moeten opruimen.
In het bovenste plaatje worden dus alleen de geselecteerde extensies in de map PIC programmas opgeruimd.
De submappen die in deze map staan, zoals DCF77, worden niet behandeld.

Het gebruik van de PIC file stuffer is op eigen risico.

Als je het niet vertrouwd kun je zelf eerst een testmap maken en het daar testen.
De PIC file stuffer werkt bij mijzelf al een paar jaar feilloos (in Windows ME en XP).
Je moet overigens sowieso altijd back-ups maken van je PIC Basic moederbestanden (de zogenaamde broncode).
Want als je een keer iets per ongeluk uitwist, je harde schijf crashed of bij diefstal van je computer, ben je alles kwijt.
 

Download picfile_stuffer.zip V1.0 (Beta versie)