Automatische theezetter

Dit is de voorloper van de automatische theezetter met aanraakbediening en wordt bedient met twee toetsen.
Ook heeft deze twee indicatie LED's.


De arm komt uit een sleuf in de behuizing.
 

Het apparaat wordt ingeschakeld met de rode toets (S1), waardoor de PIC uit zijn slaap ontwaakt en de arm uit de behuizing komt.
De groene LED gaat branden en blijft branden zolang het apparaat is ingeschakeld.
Als het apparaat twee minuten niet wordt bedient, schakelt het apparaat zichzelf uit om de batterijen te sparen.


1. Ophangen.

2. In laten trekken.

3. In water dippen.

4. Thee klaar.
 
1. Eerst het theezakje ophangen door het touwtje in de zaagsnede te plaatsen.
2. Daarna (opnieuw) de rode toets (S1) indrukken.
De rode LED zal gaan branden om aan te geven dat het apparaat bezig is.
De arm zakt langzaam en wacht tien seconden zodat het water in het theezakje kan trekken.
Het theezakje drijft namelijk als het zakje droog is.
Tijdens het wachten knippert de rode LED.
3. Na die tien seconden wordt het zakje tien maal in het theewater gedipt.
4. Daarna wordt het theezakje langzaam uit de thee gehaald.
Een gong (met HPWM) klinkt door het luidsprekertje om te melden dat de thee klaar is.
Hierna zal de rode LED doven, het apparaat is klaar met theezetten.

Als er van hetzelfde zakje een tweede bakje thee moet worden gezet moet op de zwarte toets (S2) worden gedrukt.
Het apparaat zal nu geen tien seconden wachten (het theezakje is immers al nat) en er zal nu geen tien, maar twintig keer worden gedipt omdat het zakje al eerder gebruikt is.

Als het apparaat met theezetten (dippen) bezig is, is het mogelijk dit eerder te onderbreken door een druk op de rode toets (S1).

Om het apparaat uit te schakelen moeten beide toetsen tegelijk worden ingedrukt.
Er klinkt dan door het luidsprekertje een alarmsignaal (pas op je vingers!) en zal na één seconde de arm helemaal in de behuizing verdwijnen.
In die seconde tijd is het nog mogelijk om het inklappen te voorkomen door één van de toetsen in te drukken.
Als de thee klaar is, maar het apparaat niet met de hand wordt uitgeschakeld, zal het apparaat zichzelf na twee minuten uitschakelen zonder dat de arm inklapt (anders zou het de thee omgooien), dit om de batterijen te sparen.

Het apparaat werkt op vier oplaadbare(!) batterijen.
De PIC16F628A zal dus als het wordt uitgeschakeld in slaap moeten worden gebracht (low-power mode), anders zijn de batterijen binnen een paar dagen leeg.
Hiervoor schakelt de PIC eerst de voeding naar de servomotor (via een BC327 transistor) uit en maakt alle uitgangen laag (LED's uit).
Daarna wordt een voorbereiding getroffen om de PIC straks weer uit de slaap te kunnen halen door een interrupt op PORTB.0 (door de rode toets dus).
Nu wordt met de instructie SLEEP de PIC in low-power mode gebracht.
Het stroomverbruik is nu nog maar een paar microampère (µA).


Door de vorm van de arm kan het theezakje hoog boven de beker hangen.
De arm is gezaagd uit een ongeëtste printplaat met een zaagsnede voor het theezak touwtje.
De arm klapt in zijn geheel in de behuizing.
De behuizing zelf is verkrijgbaar bij iedere elektronicawinkel.
 

De arm wordt aangedreven door een goedkope, kleine servomotor van Conrad.
 

Omdat dit maar een tijdelijk project is (als gein) is er geen print voor ontworpen maar is hier gebruik gemaakt van een breadboard zodat, als de lol er af is, deze weer eenvoudig gesloopt kan worden.
De batterijen onderin de behuizing plaatsen zodat het zwaartepunt onderin ligt.

Normale batterijen kunnen beter niet worden toegepast omdat je dan aan 3 × 1,5V = 4,5V of 4 × 1,5V = 6V spanning komt.
Met vier oplaadbare batterijen kom je rond de 5V uit (4 × 1,25V = 5V) en kun je de voeding rechtstreeks aan de PIC en de servomotor aansluiten, zonder een 7805  5V stabilisator.

De werking van het programma wordt voor een deel beschreven in PIC Basic cursus deel 8, het deel dat servomotoren behandeld.

De gong en het alarmsignaal door de luidspreker is beschreven in PIC Basic cursus deel 7.

De instructie SLEEP met daarbij de interrupt op PORTB.0 om de PIC weer uit zijn slaap te halen is (nog) niet behandeld in de cursus, maar kan worden bekeken in het PIC Basic 'Theezetter' programma dat hieronder te downloaden is.
Met de LITE versie kan het programma alleen worden bekeken.
Om het te compileren is de FULL versie nodig, omdat het te groot is voor de LITE versie.

 


Als de PIC in slaap wordt gebracht schakelt deze eerst met de transistor
de voeding van de servomotor geheel uit om de batterijen te sparen.
Anders zou de print (van de servo zelf) constant stroom blijven snoepen.
Vergeet de 10Ω weerstand niet in de voeding van de servomotor.

 

Download THEEOUD.HEX, bestand om in een PIC 16F628A te programmeren
Download Theezetter_NL.bas, de broncode voor PIC Basic
Download schema als PDF bestand
Bestel geprogrammeerde PIC