Pelgrim CBU vervangingsprint met PIC

Deze Pelgrim (bouwjaar rond 1984) kan 5 gevelkachels los van elkaar besturen.
De Centrale Besturings Unit (CBU) CCU12 van Locamation met een D7508C van NEC die er in zit wordt niet meer gemaakt en ook door niemand meer gerepareerd.
Als het apparaat defect raakt zitten de gebruikers er maar mooi mee omdat er ook niets vergelijkbaars op de markt is.
PIC Basic projecten heeft hiervoor nu een vervangingsprint met PIC processor gemaakt.
Voor degene die ook een defecte print heeft, is het vanaf nu mogelijk deze te vervangen.


Deze originele 840804 print wordt door niemand meer gerepareerd.


De nieuwe print met SMD techniek is leverbaar en kan zo uitgewisseld worden met de oude print.

 


Dit is de vervangingsprint die voor de originele 840804 print in de plaats komt.
Een PIC18F4520 bestuurt de 5 kachels volgens de wensen en instellingen van de gebruiker.
(Geprogrammeerd in PIC Basic.)


Bij het inschakelen van de spanning laat de PIC een paar seconden het versie nummer zien, de meest actuele versie van deze print is op dit moment Versie F-02.
 

Als bij aankoop (of na langere spanningsonderbreking) de accu (supercap) nog leeg is, dan gaat het programma in tijdinstel modus.
De CBU zal niet eerder willen werken voordat de tijd is ingesteld.


Wijzigingen ten opzichte van de originele CBU print:

Tijd instellen:
Om de tijd in te kunnen stellen moeten de urentoets en minutentoets tegelijk worden ingedrukt, dit om het per ongeluk verstellen van de tijd te voorkomen.
Bij de originele print gebeurde dit nog al makkelijk omdat dezelfde toetsen ook gebruikt worden voor instelling van de timers.
Het display zal gaan knipperen en dan kan de tijd met de urentoets en de minutentoets worden ingesteld of gewijzigd.
Wanneer de juiste tijd is ingesteld dan moet op de linker toets worden gedrukt.
Dan stopt het knipperen van het display en ook dán pas begint de tijd te lopen.
De tijd kan dus precies goed gezet worden en de klok pas aan het lopen worden gemaakt door op de toets links bovenaan te drukken.
 

Seconden weergave:
Door op de toets links bovenaan te drukken wordt de tijd niet in uren en minuten, maar in minuten en seconden weergegeven.
De minutenweergave van de actuele tijd komt hierbij op de plaats waar normaal de uren staan.
 

Timers instellen:
Het verstellen van de tijd in timermodus (het instellen van de kacheltijden) gebeurt zoals gebruikelijk.
Door steeds kort te drukken op de urentoets of minutentoets zal de uren of minuten steeds met 1 verhoogd worden.
Wordt de urentoets of de minutentoets echter vastgehouden, dan zullen de uren resp. minuten automatisch per 5 in een rustig tempo verhoogd worden, afgerond op 5.
 

Berekening timers:
De controller op de print zal na het wijzigen van kacheltijden deze timertijden direct doorrekenen naar de uitgangen van de kachels.
Dit kan soms wel een seconde duren, gedurende die tijd zal er CALC (van calculeren) op het display verschijnen.
 

Spanningsuitval:
De CBU kan zo'n halve dag zonder netspanning.
Mocht de CBU langer zonder spanning komen te staan, dan raakt de accu leeg en verliest de klok (alleen) zijn actuele tijd.
De timerinstellingen (instellingen van de kacheltijden) kunnen echter jaren zonder spanning en hoeven dus niet steeds na een langere stroomonderbreking opnieuw te worden geprogrammeerd zoals bij de oude CBU print.

Na een langere stroomonderbreking zal de CBU automatisch in tijdsinstelling modus gaan (display knippert --:-- ) om de tijd opnieuw in te stellen.Interesse in zo'n printplaat? Even mailen.
Pelgrim CBU vervangingsprint met PIC en LC-display
Download handleiding van de originele Pelgrim CBU